Schoolbegeleiding voor het basis- en voortgezet onderwijs

Wat houdt schoolbegeleiding op het basis- en voortgezet onderwijs in?
Als kindercoach kan ik uw kind begeleiding bieden op school op het gebied van het aanleren van bepaalde vaardigheden. De begeleiding vindt plaats in de schoolse setting, de vaak veilige omgeving van uw kind. Uw kind kan zich onzeker voelen op school, bepaalde angsten hebben, niet goed meekomen met de klas of gepest worden. De schoolbegeleiding is vooral gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen, het ontdekken van de talenten en het aanleren van nieuwe vaardigheden. 

Shadow begeleiding
Als kindercoach kan ik ook ingezet worden als shadow-begeleiding. Als shadow zit ik naast het kind in de klas en begeleid ik het kind in het versterken van de executieve functies. Op deze manier wordt er naar gestreefd dat het kind de gehele dag het lesprogramma zo goed mogelijk kan volgen. Een shadow kan worden ingezet bij zowel de kleuters als bij groep. 8. 

 

 

Interesse?
Als school kun je een zorgarrangement aanvragen vanuit het passend onderwijs. Ben jij als intern begeleider opzoek naar een kindercoach die een aantal keer in de week een arrangement kan begeleiden? Neem dan contact op via het contact formulier of mail naar info@kindercoachingflore.nl. 

Als kindercoach kan ik de schoolbegeleiding bieden op zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.